Τι είναι η ρομποτική χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική είναι η εξέλιξη της ενδοσκοπικής - λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Είναι μια ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα τραυματική χειρουργική μέθοδος που θέτει στη διάθεση του χειρουργού εξαιρετικά λεπτά και εύκαμπτα εργαλεία που εκτελούν τις χειρουργικές κινήσεις με πρωτοποριακή ακρίβεια, μέσα από μικροσκοπικές τομές στο δέρμα του ασθενούς.

Πώς αναπτύχθηκε η ρομποτική χειρουργική
Ο περιορισμός που κλήθηκε και κατόρθωσε να ξεπεράσει η ρομποτική χειρουργική είναι ο περιορισμός που έθετε ο σχεδιασμός των λαπαροσκοπικών εργαλείων, τα οποία δεν ήταν αρκετά εύκαμπτα ώστε να πραγματοποιήσουν ορισμένες κινήσεις.
Με τη συντριπτική αποδοχή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής από τη χειρουργική κοινότητα, εξαιτίας των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στον ασθενή, ήταν απαραίτητο να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός, όπως και συνέβη με την εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής.

Η ρομποτική χειρουργική επέτρεψε ακόμη να αρθούν οι περιορισμοί που υπήρχαν στην πραγματοποίηση επεμβάσεων σε μικροσκοπικά και περιορισμένα χειρουργικά πεδία. Η μοναδική ακρίβεια των κινήσεων των χειρουργικών βραχιόνων επιτρέπει στους χειρουργούς να πραγματοποιούν επεμβάσεις σε σημεία του σώματος όπου παλαιότερα δεν θα τολμούσαν με ελάχιστο πλέον κίνδυνο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής
 • Είναι μια ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα τραυματική μέθοδος, εξαιτίας της ακρίβειας με την οποία γίνονται οι κινήσεις του γιατρού.
 • Εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια αίματος.
 • Εξασφαλίζει μικρότερο πόνο.
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών.
 • Μειώνει σημαντικά το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.
 • Εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση.
 • Παρέχει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.
 • Επιτρέπει στον χειρουργό να έχει τρισδιάσταση (3D) εικόνα του χειρουργικού πεδίου, σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση.
 • Εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στις χειρουργικές κινήσεις. Καθώς οι χειρισμοί του χειρουργού στην κονσόλα μετατρέπονται σε κίνηση των χειρουργικών βραχιόνων μειώνεται στο ελάχιστο και σχεδόν εξαλείφεται το φυσιολογικό τρέμουλο των χεριών, με αποτέλεσμα μια πρωτοφανή χειρουργική δεξιότητα.
 • Δίνει στο χειρουργό τη δυνατότητα να πραγματοποιεί δύσκολους χειρουργικούς χειρισμούς. Τα χειρουργικά εργαλεία των ρομποτικών βραχιόνων μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες τις κινήσεις που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι (7 βαθμοί ελευθερίας στην κίνηση), με μεγαλύτερη δεξιότητα και ακρίβεια, ενώ περιστρέφονται σχεδόν 360ο μέσα στο χειρουργικό πεδίο.
 • Παρέχει στο χειρουργό μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη χειρουργική πρακτική, η ρομποτική χειρουργική επιτρέπει στο χειρουργό να πραγματοποιεί τις επεμβάσεις καθισμένος, μέσα σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και εργονομικά άριστο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κάματος του χειρουργού, με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δύσκολων και πολύωρων επεμβάσεων.
 • Δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό να προετοιμάσει την επέμβαση στον Η/Υ, χρησιμοποιώντας τις εικόνες των εσωτερικών οργάνων των ασθενών που προκύπτουν από τις εξετάσεις τους. Ο χειρουργός μπορεί επίσης και κατά τη διάρκεια της επέμβασης να ανακαλέσει στην οθόνη του και να συμβουλευτεί χρήσιμες εικόνες.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής
Η ρομποτική μέθοδος δεν έχει ουσιαστικά μειονεκτήματα που να επηρεάζουν την ποιότητα και τα αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων. Παρά ταύτα, σε σχέση με την αντίστοιχες λαπαροσκοπικές και ανοικτές, οι ρομποτικές επεμβάσεις:
 • Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, άρα και μακροσκελέστερη αναισθησία
 • Είναι περισσότερο δαπανηρές
 • Πραγματοποιούνται σε λίγα μόνο νοσηλευτικά ιδρύματα που διαθέτουν ρομποτική χειρουργική πλατφόρμα
 • Λόγω υψηλών αναγκών σε εξειδικευμένη εκπαίδευση δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των χειρουργών, με αποτέλεσμα να μην προσφέρονται συχνά ως επιλογή στους ασθενείς

Ποιες γυναικολογικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν ρομποτικά
 • Καρκίνος ενδομητρίου (Στάδιο Ι & ΙΙ)
 • Ριζική υστερεκτομή ή τραχηλεκτομή για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
 • Καρκίνος ωοθηκών σε στάδιο I 
 • Πυελική εξεντέρωση
 • Επεμβάσεις αποκατάστασης για διαμαρτίες διάπλασης της μήτρας 
 • Αφαίρεση ινομυωμάτων 
 • Ιεροκολποπηξία για πρόπτωση μήτρας
 • Βαριάς μορφής ενδομητρίωση