Ιανουάριος – Μήνας πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Τι είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας;

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ένας από τους συχνότερους γυναικολογικούς καρκίνους και αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά αιτία θανάτου σε παγκόσμια κλίμακα μετά τον καρκίνο του μαστού. Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου τραχήλου μήτρας είναι δυνατό να προληφθούν. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι σπάνιος στις γυναίκες οι οποίες ελέγχονται περιοδικά με τεστ Παπανικολάου.

Από τι προκαλείται ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας;

Κύριος αιτιογενετικός παράγοντας του καρκίνου τραχήλου μήτρας είναι η λοίμωξη από υψηλού κινδύνου ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων ή κονδυλωμάτων (HPV). Ο ιος HPV μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Συνήθως, η λοίμωξη από τον HPV προηγείται αρκετά χρόνια από την ανίχνευση των αλλοιώσεων, που προκαλεί στον τράχηλο της μήτρας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι του ιού HPV. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί περισσότεροι από 120 τύποι του ιού. Από αυτούς, μόνο 15 συγκεκριμένοι τύποι, οι λεγόμενοι «υψηλού κινδύνου», μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας με δυνατότητα εξέλιξης σε καρκίνο.

Πώς ξέρω αν κινδυνεύω να μολυνθώ από τον HPV;

Κάθε άνθρωπος ο οποίος είχε οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή του σεξουαλικές επαφές, έχει πιθανότητα να μολυνθεί από HPV.

Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες μόλυνσης από HPV;

Άτομα με περισσότερους του ενός σεξουαλικούς συντρόφους.
Άτομα των οποίων ο σύντροφος είχε περισσότερες της μίας σεξουαλικές σχέσεις στο παρελθόν.
Άτομα με σύντομη διάρκεια σεξουαλικών σχέσεων.
 
Πώς θα μάθω εάν έχω HPV;

Ένα μη φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου είναι συχνά ένδειξη παρουσίας του HPV. Ο HPV μπορεί να ανιχνευθεί με εξειδικευμένες τεχνικές μοριακής βιολογίας (HPV DNA test, mRNA test).

Εάν έχω HPV, σημαίνει ότι θα αναπτύξω καρκίνο τραχήλου μήτρας;

Όχι! Μόνο η μία στις 1.000 γυναίκες που έχει προσβληθεί από HPV υψηλού κινδύνου θα αναπτύξει καρκίνο τραχήλου της μήτρας, αν δεν ελεγχθεί ποτέ στη ζωή της με τεστ Παπανικολάου. Τις περισσότερες φορές η μόλυνση από HPV υποχωρεί από μόνη της. Μερικές όμως φορές η λοίμωξη παραμένει για χρόνια. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται εμμένουσα λοίμωξη και μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο.

Εάν έχω HPV, σημαίνει ότι ο σύντροφός μου υπήρξε άπιστος;

Όχι! Ο HPV δεν αποτελεί ένδειξη απιστίας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε αποκτήσαμε τον ιό και από ποιον. Μπορεί να είχαμε μολυνθεί με τον ιο χρόνια πριν εκδηλώσουμε αλλοίωση σχετιζόμενη με τον HPV.

Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;

Γυναίκες που δεν ελέγχονται με τεστ Παπανικολάου.
Γυναίκες οι οποίες δεν προχωρούν σε περαιτέρω έλεγχο ή/και θεραπεία έπειτα από ένα μη φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου και σύμφωνα με τις υποδείξεις του γυναικολόγου.
Γυναίκες με εμμένουσα HPV λοίμωξη.
Γυναίκες που καπνίζουν.
Γυναίκες με ανεπαρκές ανοσοποιητικό σύστημα:
που έχουν προσβληθεί από HIV
που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων
που παίρνουν κορτιζόνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα
που έχουν λάβει χημειοθεραπεία
Γυναίκες, οι μητέρες των οποίων κατά την κύηση υποβλήθηκαν σε θεραπεία με DES.

Πώς μειώνω τις πιθανότητες να προσβληθώ από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;

Υποβάλλομαι σε περιοδικό έλεγχο με τεστ Παπανικολάου και επανεξετάζομαι εφόσον μου ζητηθεί.
Περιορίζω, κατά το δυνατό, τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων μου.
Δεν καπνίζω.
Ζω και τρέφομαι υγιεινά.
Χρησιμοποιώ πάντα προφυλακτικό από την αρχή της σεξουαλικής πράξης.
 
Τι νεότερα υπάρχουν στον προσυμπτωματικό έλεγχο και την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας;

Τεστ Παπανικολάου με χρήση κυτταρολογίας υγρής φάσης (Thin Prep).
Συνδυασμός του Pap test με μοριακή εξέταση HPV DNA test για γυναίκες άνω των 30 ετών.
HPV test σε γυναίκες με κυτταρολογική διάγνωση ASCUS.
Εξαιρετικά ασφαλές εμβόλιo έναντι της λοίμωξης από συγκεκριμένους υπότυπους του HPV (πρωτογενής πρόληψη).
 
Ομαδικός προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προλαμβάνεται με τον προσυμπτωματικό έλεγχο (δευτερογενής πρόληψη).
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μας επιτρέπει τον εντοπισμό ασθενειών, όπως ο καρκίνος σε άτομα που δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος έχει εντοπίσει ασθένειες και έχει σώσει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Ο έλεγχος για καρκίνο τραχήλου μήτρας πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προλαμβάνεται!!!

O συνδυασμός της πρωτογενούς πρόληψης με το δωρεάν εμβολιασμό των κοριτσιών ηλικίας 11-18 ετών σε συνδυασμό με τη δευτερογενή πρόληψη (test Παπ και HPV test) θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας!